Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Số 02 - Nguyễn Huy Oánh - Thành phố Hà Tĩnh 0914 576 064 - 0948 434 696 bandaugialoiphat@gmail.com
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI
Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: số nhà 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhKý hiệu số lô, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất cụ thể theo thông báo đấu giá của Công ty* Lưu ý:- Mức giá khởi điểm tr
Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 02 lô đất tại tại TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Ký hiệu, số lô, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất cụ thể như sau: TT Số lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (Đvt: Đồng) Bước giá (Đvt: Đồng) Tiền đặt trước (Đv
Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: số nhà 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 01 lô đất tại Vùng quy hoạch Mậu Sáu, thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.Ký hiệu số lô, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất cụ thể như sau: STT Lô QH Diện tích (m2)  Giá khởi điểm (đồng)  Bước giá (đồn
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CAN LỘCTổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: Số 19 ngõ 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Can LộcĐịa chỉ: Vùng quy hoạch dân cư Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN NGHÈN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất tại vùng quy hoạch dân cư tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc và Công ty Đấu giá Hợp Danh Lợi Phát;- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;- Thời gian và phương thức n
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠNTổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: Số 19 ngõ 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương SơnĐịa chỉ: Vùng quy hoạch dân cư xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ SƠN BÌNH- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 07 lô đất tại vùng quy hoạch dân cư tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn và Công ty Đấu giá Hợp Danh Lợi Phát;- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;- Thời gian và
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊNTổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: Số 19 ngõ 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Vùng quy hoạch dân cư thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN THIÊN CẦM- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất tại vùng quy hoạch dân cư thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá Hợp Danh Lợi Phát;- Hình thức, phương thức đấu
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương SơnĐịa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ dân phố 03, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 05 lô đất tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp (qua đ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ YÊN HÒA- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 03 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương th
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THẠCH HÀ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch HàĐịa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI Xà THẠCH LIÊN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở thuộc Quy hoạch khu dân cư vùng Xứ Đồng, thôn Khang, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phươn
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ CẨM SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương t
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ CẨM SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 19 lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng t
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương SơnĐịa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ dân phố 03, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 04 lô đất tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp (qu
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TP HÀ TĨNH Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Hà TĩnhĐịa chỉ: đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ THẠCH HƯNG, TP HÀ TĨNH- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND xã Thạch Hưng, và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên;- Thời gian và phươn
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NAM PHÚC THĂNG- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ YÊN HÒA- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐỨC THỌ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức ThọĐịa chỉ:  Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HÒA LẠC- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 21 lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư Đồng Lặn, vùng quy hoạch Làng Hạ, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá:
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐỨC THỌ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức ThọĐịa chỉ:  Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ LIÊN MINH- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Liên Minh, huyện Đức Thọ và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương th
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ CẨM NHƯỢNG- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ CẨM SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phi
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương SơnĐịa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ dân phố 03, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ SƠN LỄ- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá:&
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐỨC THỌ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức ThọĐịa chỉ: thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ ĐỨC ĐỒNG- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 05 lô đất ở tại vùng quy hoạch Cơn Mở, xã Đức Đồng và 03 lô đất ở tại vùng quy hoạch Dăm Dài, Nuôi Tài, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Đức Đồng và UBND xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phá
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ HỒNG LĨNH Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND thị xã Hồng LĩnhĐịa chỉ: thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐẬU LIÊU- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất tại khu quy hoạch dân cư phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên;- Thời gian và phương th
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 07 LÔ ĐẤT Ở THUỘC QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ VÙNG ĐẬP HỌ, THÔN VĂN SƠN, XÃ ĐỈNH BÀN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 1.060.000.000 đồng/lô - 1.088.092.000 đồng/lôTiền đặt trước: 212.000.000 đồng/lô - 220.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 15/05/2023 tại UBND xã Đỉnh Bàn, huyện
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 LÔ ĐẤT Ở TẠI TDP KIM THÀNH, THỊ TRẤN ĐỒNG LỘC, HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH (LẦN 3)Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Giá khởi điểm:  556.454.200 đồng/lô - 1.336.965.000 đồng/lôTiền đặt trước: 111.000.000 đồng/lô - 267.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 09/05/2023 tại UBND Thị trấn Đồng
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THẠCH HÀ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi PhátĐịa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch HàĐịa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI Xà THẠCH LIÊN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất ở thuộc Quy hoạch khu dân cư vùng Xứ Đồng, thôn Khang, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: số nhà 19- 422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ CẨM SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo ph
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thị xã Kỳ AnhĐịa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG KỲ PHƯƠNG- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư dự phòng phía Đông Nam khu TĐC phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián ti
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ HỒNG LĨNH Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND thị xã Hồng LĩnhĐịa chỉ: thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐẬU LIÊU- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất tại khu quy hoạch dân cư phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên;- Thời gian và phương th
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm XuyênĐịa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ CẨM VỊNH- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THẠCH HÀ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch HàĐịa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI Xà THẠCH LIÊN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất ở thuộc Quy hoạch khu dân cư vùng Xứ Đồng, thôn Khang, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phươn
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương SơnĐịa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ dân phố 03, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ SƠN LĨNH- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp (qua đườ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương SơnĐịa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ dân phố 03, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ SƠN GIANG, HUYỆN HƯƠNG SƠN- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 04 lô đất tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; giá khởi điểm, tiền đặt trước và thông tin chi tiết từng lô đất có niêm yết cụ thể tại: trụ sở UBND xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát;- Hình thức, phướng thức đấu giá: bỏ phiếu
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 16 LÔ ĐẤT Ở TẠI TDP KIM THÀNH, THỊ TRẤN ĐỒNG LỘC, HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Giá khởi điểm:  556.454.200 đồng/lô - 1.336.965.000 đồng/lôTiền đặt trước: 111.000.000 đồng/lô - 267.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 27/02/2023 tại UBND Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can L
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 19 LÔ ĐẤT Ở TẠI XÃ SƠN LĨNH, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, TDP 3, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gía khởi điểm: 105.000.000 đồng/lô - 650.000.000 đồng/lôTiền đặt trước: 21.000.000 đồng/lô - 130.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: khách hàng gửi hồ sơ tham gia đấu giá bằng đường bưu điện đến trụ sở công ty(đ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 13 LÔ ĐẤT Ở TẠI VÙNG QUY HOẠCH CON MỞ, TRÍ SỸ, XÃ ĐỨC ĐỒNG, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH. Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ:SỐ 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: TT Dức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 118.800.000 đồng/lô - 470.400.000 đồng/lôTiền đặt trước: 5.900.000 đồng/lô - 23.500.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian, địa điểm chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 20/02/2023 t
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 15 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ VÙNG GẦN NHÀ ÔNG NHÂM, THÔN LĨNH SƠN, XÃ CẨM SƠN, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ:số 175 đường Hà Huy Tập, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 372.426.000 đồng/lô - 598.646.000 đồng/lôTiền đặt trước: 70.000.000 đồng/lô - 100.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian, địa điểm chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 13 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ XÃ CẨM VỊNH, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 175, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: từ 814.623.000 đồng/lô - 937.086.000 đồng/lôTiền đặt trước: 150.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 13/01/2023 tại UBND Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên- Thời gian công b
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 07 LÔ ĐẤT TẠI XÃ SƠN GIANG, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 115 đường Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ dân phố 03, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.Gía khởi điểm:  450.000.000 đồng/lô-  782.000.000 đồng/lôTiền đặt trước: 90.000.000 đồng/lô- 156.400.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian, địa điểm chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: khách hàng gửi hồ sơ tham gia đấu giá bằng đường bưu điện
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 16 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ 6, PHƯỜNG ĐẬU LIÊU, THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Só 102 đường Nguyễn Ái Quốc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 1.200.000.000 đồng/lô - 4.852.224.000 đồng/lôTiền đặt cọc: 240.000.000 đồng/lô - 970.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2022 tại UBND Phường Đậu Liêu, Thị
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 18 LÔ ĐẤT Ở TẠI TDP KIM THÀNH, THỊ TRẤN ĐỒNG LỘC, HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Giá khởi điểm:  556.454.200 đồng/lô - 1.336.965.000 đồng/lôTiền đặt trước: 111.000.000 đồng/lô - 267.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2022 tại UBND Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc- Th
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 18 LÔ ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ YÊN HỒ, XÃ LÂM TRUNG THỦY, XÃ TÙNG ẢNH VÀ THỊ TRẤN ĐỨC THỌ, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: tầng 2 số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: Từ 340.200.000 đồng/lô - 3.139.500.000 đồng/lôTiền đặt trước: 76.000.000 đồng/lô - 620.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 14/12/2022 tại UBND Thị tr
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 19 LÔ ĐẤT Ở TẠI XÃ SƠN LĨNH, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, TDP 3, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gía khởi điểm: 105.000.000 đồng/lô - 650.000.000 đồng/lôTiền đặt trước: 21.000.000 đồng/lô - 130.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: khách hàng gửi hồ sơ tham gia đấu giá bằng đường bưu điện đến trụ sở công t
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 LÔ ĐẤT Ở THUỘC QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ VÙNG ĐẬP HỌ, THÔN VĂN SƠN, XÃ ĐỈNH BÀN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 1.060.000.000 đồng/lô - 1.088.092.000 đồng/lôTiền đặt trước: 212.000.000 đồng/lô - 220.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 09/12/2022 tại UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Th
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 16 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ XÃ CẨM VỊNH, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 175, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: từ 814.623.000 đồng/lô - 937.086.000 đồng/lôTiền đặt trước: 150.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07/12/2022 tại UBND Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên- Thời gian công b
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 17 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ VÙNG GẦN NHÀ ÔNG NHÂM, THÔN LĨNH SƠN, XÃ CẨM SƠN, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ:số 175 đường Hà Huy Tập, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 372.426.000 đồng/lô - 598.646.000 đồng/lôTiền đặt trước: 70.000.000 đồng/lô - 100.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian, địa điểm chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 05 LÔ ĐẤT VÙNG QUY HOẠCH NUÔI TÀI, DĂM DÀI, XÃ LÂM TRUNG THỦY, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 340.200.000 đồng/lô- 1.071.000.000 đồng/lôTiền đặt trước: 76.000.000 đồng/lô- 215.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 07/11/2022 tại UBND xã Lâm Trung Thủy, huyện Đứ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 18 LÔ ĐẤT Ở TẠI VÙNG QUY HOẠCH NHÀ LAY TRÊN, THỊ TRẤN ĐỨC THỌ, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Giá khởi điểm:  1.568.000.000 đồng/lô- 3.139.500.000 đồng/lôTiền đặt trước: 310.000.000 đồng/lô- 620.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 ph
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 18 LÔ ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ DỰ PHÒNG PHÍA ĐÔNG NAM KHU TĐC PHƯỜNG KỲ PHƯƠNG, THỊ XÃ KỲ ANHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát.Địa chỉ: Tầng 2, số 02 đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà TĩnhGía khởi điểm: 1.104.000.000 đồng/lô- 1.474.200.000 đồng/lôTiền đặt trước: 221.000.000 đồng/lô- 295.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2022 tại UBN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 31 LÔ ĐẤT VÙNG QUY HOẠCH NUÔI TÀI, DĂM DÀI, XÃ LÂM TRUNG THỦY, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, Số 02 đường Nguyễn Huy Oánh phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà TĩnhGiá khởi điểm: 340.200.000 đồng/lô - 1.476.720.000 đồng/lôTiền đặt trước: 76.000.000 đồng/lô - 295.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2022 tại UBND xã Lâm Trung Thủy, huy
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 06 LÔ ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ VÙNG ĐƯỜNG QUANG YÊN HÒA, THÔN 5, XÃ CẨM QUANG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHTên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Tầng 2, Số 02 đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhTên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ:  Số 175, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhGiá khởi điểm: 827.448.000 đồng/lôTiền đặt trước: 160.000.000 đồng/lôThời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:- Thời gian, địa điểm chốt nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 03/10/2022 tại UBND xã Cẩm Quang,
© Copyright 2021 - Bản quyền thuộc về Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Thiết kế bởi HTT.itvn