Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Số 02 - Nguyễn Huy Oánh - Thành phố Hà Tĩnh 0914 576 064 - 0948 434 696 bandaugialoiphat@gmail.com
   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NAM PHÚC THĂNG VÀ XÃ CẨM NHƯỢNG, HUYỆN CẨM XUYÊN

Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: số nhà 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 175, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Ký hiệu số lô, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất cụ thể theo thông báo đấu giá của Công ty


* Lưu ý:

- Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

- Cách thức trả giá: Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm + 1 bước giá, 2 bước giá + n bước giá). Phiếu trả giá không trả nguyên lần bước giá là phiếu không hợp lệ.

2.  Các cá nhân, tổ chức sau đây được đăng ký tham gia đấu giá:

a.   Người đủ điều kiện và không bị hạn chế quyền sỡ hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật hiện hành.

b.             Không bị truất quyền tham gia đấu giá.

c.              Nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định cho tổ chức đấu giá tài sản.

d.             Chấp hành đúng quy chế, nội quy, thông báo cuộc đấu giá.

3.  Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4, điều 38, Luật đấu giá 2016)

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ hành vi của mình.

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c vừa nêu trên.

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng với loại tài sản đó.

4.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5.  Thời gian xem tài sản, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

5.1. Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem trực tiếp tài sản đấu giá và tài liệu liên quan Từ 7 giờ 30 phút ngày 09/03/2024 đến 17 giờ 00 ngày 10/03/2024 (trong giờ hành chính); khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công chức Địa chính UBND xã Nam Phúc Thăng và UBND xã Cẩm Nhượng hoặc Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát để được hướng dẫn.

Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá nếu không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin thực tế liên quan đến tài sản và không có quyền khiếu nại, trừ những thông tin do tổ chức đấu giá đã thông báo nhưng không đúng sự thật.

5.2. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương ứng theo quy định đối với tài sản mà mình đăng ký đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản vào tài khoản số:

- Số tài khoản: 0201005666666

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hà Tĩnh(Vietcombank)

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước trong phạm vi 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trước thời điểm chốt nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá). Trường hợp người tham gia đấu giá có lý do chính đáng không thể nộp tiền đặt trước trước thời điểm chốt nhận hồ sơ và bỏ phiếu trả giá thì phải được sự thỏa thuận của Tổ chức đấu giá tài sản bằng văn bản và phải nộp trước ngày công bố kết quả cuộc đấu giá (theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016).

- Trị giá tiền đặt trước đối với từng tài sản cụ thể áp dụng theo danh mục tài sản đấu giá đã nêu tại mục 1 thông báo này.

Người có đơn đăng ký đấu giá tài sản nào thì nộp đủ số tiền đặt trước quy định đối với tài sản đó, đồng thời nộp bản sao hoặc liên 2 hoặc bản chụp chứng từ điện tử chứng minh đã nộp tiền đặt trước cho công ty đấu giá tài sản cùng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Chứng từ nộp tiền đặt trước phải rõ thông tin: Thời gian nộp tiền; số tiền đã nộp; họ và tên người tham gia đấu giá nào đã nộp tiền đặt trước để đấu giá tài sản gì; ở đâu (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại xã Nam Phúc Thăng (xã Cẩm Nhượng), huyện Cẩm Xuyên). Mỗi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với một tài sản phải có một chứng từ nộp tiền đặt trước tương ứng.

5.3. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

Sau khi mua hồ sơ tham gia đấu giá khách hàng điền đầy đủ các thông tin trong đơn (trong đó ghi rõ số hiệu lô đất đăng ký tham gia đấu giá); nộp tiền đặt trước và lấy chứng từ theo quy định; viết phiếu trả giá bỏ vào phong bì đựng phiếu, dán kín, ký niêm phong mép dán của phong bì đựng phiếu, đóng dấu của tổ chức đấu giá.

- Trường hợp nộp trực tiếp thì: Người tham gia đấu giá nộp đầy đủ các thành phần hồ sơ nêu trên cho tổ chức đấu giá tài sản; riêng phiếu trả giá, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phong bì đựng phiếu trả giá vào thùng phiếu.

Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về các nội dung ghi trong hồ sơ và tính bảo mật thông tin của phiếu trả giá.

Đúng 16 giờ 30 phút ngày 26/03/2024, Công ty sẽ tổ chức niêm phong hòm phiếu theo quy định.

5.4. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

Người đăng ký tham gia đấu giá đối với mỗi tài sản đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ cho tổ chức đấu giá gồm đủ các thành phần sau đây:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức đấu giá ban hành (ghi đầy đủ thông tin trong đơn, rõ số hiệu lô đất đăng ký tham gia đấu giá).

- Chứng từ (bản sao, hoặc liên 2, hoặc bản chụp chứng từ điện tử) chứng minh đã nộp tiền đặt trước đúng quy định.

- Bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ của cá nhân hoặc người đại diện tổ chức, đồng thời mang theo bản gốc để đối chiếu khi có yêu cầu.

- Phiếu trả giá (bỏ trong phong bì đựng phiếu trả giá).

6.  Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát liên tục bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá cho khách hàng trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến hết thời gian chốt nhận hồ sơ theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá tại các điểm sau đây:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát: Số nhà 19, ngõ 422, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

-  Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên.

- Thời gian công bố kết quả trả giá: từ 14 giờ 30 phút giờ ngày 29 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên.

7.  Thời gian trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố kết quả trả giá. Tiền đặt trước của khách không trúng đấu giá sẽ được trả bằng Séc hoặc bằng chuyển khoản theo tài khoản người tham gia đấu giá cung cấp.


Mọi chi tiết xin liên hệ:

- UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát.

Địa chỉ: Số nhà 19 ngõ 422, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0948 148 156 – 0948 434 696

Website: daugialoiphat.vn

Facebook: Đấu giá Lợi Phát.


© Copyright 2021 - Bản quyền thuộc về Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Thiết kế bởi HTT.itvn