Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Số 02 - Nguyễn Huy Oánh - Thành phố Hà Tĩnh 0914 576 064 - 0948 434 696 bandaugialoiphat@gmail.com
   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN ĐỒNG LỘC, HUYỆN CAN LỘC

Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Số 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 02 lô đất tại tại TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

 Ký hiệu, số lô, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất cụ thể như sau:

TT

Số lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

Ghi chú

01

15

300

963.000.000

29.000.000

193.000.000

500.000

 

02

18

416.5

1.336.965.000

40.000.000

267.000.000

500.000

 

 

- Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

* Lưu ý cách thức trả giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá bằng số nguyên lần bước giá(Ví dụ: Giá khởi điểm + 1 bước giá, 2 bước giá + n bước giá). Những phiếu trả giá không trả nguyên lần bước giá đều là những phiếu không hợp lệ.

2.    Các cá nhân, tổ chức sau đây được đăng ký tham gia đấu giá:

a.   Người đủ điều kiện và không bị hạn chế quyền sỡ hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật hiện hành.

b.  Không bị truất quyền tham gia đấu giá.

c.   Nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định cho tổ chức đấu giá tài sản.

d.  Chấp hành đúng quy chế, nội quy cuộc đấu giá.

3.    Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4, điều 38, Luật đấu giá 2016)

a.   Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ hành vi của mình.

b.  Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c.   Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d.  Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng với loại tài sản đó.

4.    Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:

- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

5.  Thời gian xem tài sản, nộp tiền đặt trước, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem trực tiếp tài sản đấu giá và tài liệu liên quan Từ 7 giờ 30 phút ngày 07/3/20224 đến 17 giờ 00 ngày 08/03/2024 (trong giờ hành chính); khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công chức Địa chính UBND Thị trấn Đồng Lộc hoặc Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát để được hướng dẫn.

Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá; Người tham gia đấu giá nếu không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin thực tế liên quan đến tài sản và không có quyền khiếu nại, trừ những thông tin do tổ chức đấu giá đã thông báo nhưng không đúng sự thật.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát không trực tiếp thu tiền đặt trước của khách hàng. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau đây:

 Số tài khoản: 0201005666666

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh (Vietcombank)

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát.

Lưu ý: Nội dung nộp tiền: Khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung; Ví dụ: “Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc”, mà không ghi tham gia đấu giá lô đất nào. Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản Internet Banking thì phải in sao lệnh chuyển tiền (có đầy đủ nội dung nộp tiền: Họ và tên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Thị trấn Đồng Lộc).“Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.”

-     Thời hạn nộp tiền đặt trước trong phạm vi 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trước thời điểm chốt nhận hồ sơ và bỏ phiếu trả giá).

-     Người có đơn đăng ký đấu giá tài sản nào thì nộp đủ số tiền đặt trước quy định đối với tài sản đó, đồng thời nộp bản sao hoặc liên 2 chứng từ chứng minh đã nộp tiền đặt trước cho công ty đấu giá tài sản cùng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

6.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở UBND Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

- Thời gian công bố kết quả trả giá: từ 14 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở UBND Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

7.  Thời gian trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố giá. Tiền đặt trước của khách không trúng đấu giá sẽ được trả bằng Séc hoặc bằng chuyển khoản.


Kính mời các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- UBND Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát.

Địa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0948 148 156 – 0948 434 696

Website: daugialoiphat.vn

Facebook: Đấu giá Lợi Phát.

© Copyright 2021 - Bản quyền thuộc về Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Thiết kế bởi HTT.itvn