Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Số 02 - Nguyễn Huy Oánh - Thành phố Hà Tĩnh 0914 576 064 - 0948 434 696 bandaugialoiphat@gmail.com
   THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 07 LÔ ĐẤT Ở THUỘC QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ VÙNG ĐẬP HỌ, THÔN VĂN SƠN, XÃ ĐỈNH BÀN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

THÔNG TIN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 07 LÔ ĐẤT Ở THUỘC QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ VÙNG ĐẬP HỌ, THÔN VĂN SƠN, XÃ ĐỈNH BÀN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: 19/422 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Gía khởi điểm: 1.060.000.000 đồng/lô - 1.088.092.000 đồng/lô

Tiền đặt trước: 212.000.000 đồng/lô - 220.000.000 đồng/lô

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 

- Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 03/03/2023 tại UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà

- Thời gian công bố kết quả trả giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/03/2023 tại UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà

Vị trí lô đất:

https://maps.app.goo.gl/KLoVYX2evPSVFUPz5 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

- Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. địa chỉ: tầng 02 số 02 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

ĐT: 0948 434 696 - 0948 148 156

Website: daugialoiphat.com.vn

Facebook: Đấu Gía Lợi Phát

© Copyright 2021 - Bản quyền thuộc về Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát
Thiết kế bởi HTT.itvn